گروه آموزشی پایه چهارم ابتدایی ابرکوه

فعالیت های گروه آموزشی پایه چهارم ابتدایی ابرکوه

درس آزاد

به نام خدا

درس آزاد را چگونه تدریس کنیم ؟

با توجه به این که در کتاب بخوانیم دو درس تحت عنوان درس آ زاد گنجانده شده است که پیشنهاد می شود موضوع درس را با توجه به فصل یا بخشی که تدریس می شود  تعیین کنیم

اهداف درس آ زاد : 1- پرورش قوه خلاقیت

2- مجالی جهت گریز از تمرکز گرایی وتوجه به فرهنگ بومی ومحلی

3- پاسخ به خلاء ها ونیازهای کتاب ( پاسخ به ای کاش های معلمان و....)

4- گشودن فضایی برای طرح دنیای دانش آموزان در کتاب درسی

5- فرصتی برای مشارکت معلم ودانش آموز

6- فرصتی برای یادگیری خانواده ها ومشارکت آنان در کتاب

دانش آموزان در این درس در حقیقت خودشان تولید می کنند ومی توانند مولف این درس باشد

چگونگی تهیه درس آزاد در مدارس :

لازم به ذ کر است که در تهیه این درس موارد شماره 1 و4به هیچ وجه توصیه نمی شود ومورد نظر مولفین نیست پس بهتر است از روشهای دیگر در تهیه این درس استفاده گردد :

1-     خود معلم درس را تولید کند ودر طول یک هفته معلم بر روی تابلو می نویسد و دانش آموزان از روی آن می نویسند .(که این روش هما نگونه که گفته شد به هیچ وجه مناسب نیست وتوصیه نمی گردد)

 2-موضوع درس با توجه به بخش و با استفاده از شبکه خورشیدی ، با کمک دانش آموزان نوشته شود به طور مثال در فصل اخلاق فردی واجتماعی  این مو ضو ع را در دایره ای روی تابلو می نویسیم واز گروهها می خواهیم که هریک کلمه ای که در این رابطه به ذهنشان می رسد بگویند تا معلم بنویسد سپس یکی از موضوعات با همکاری بچه ها انتخاب می گردد ومجدداًً شبکه خورشیدی تشکیل داده ودر مورد آن موضوع جملاتی را گروهها گفته ومعلم روی تابلو می نویسد سپس جملات را با همکاری دانش آموزان به هم ربط داده ومتن نوشته می شود . (که در حقیقت دانش آموزان یک کلاس با موضوع مشترک مولف این درس می باشند )

3-مانند مورد قبل عمل می شود با این تفاوت که در هنگام تعیین موضوع توسط گروهها وبا استفاده از شبکه خورشیدی هر گروه موضوع خود را انتخاب کرده سپس با استفاده از شبکه خورشیدی وهمکاری اعضا گروه ، افراد هر گروه جملاتی را نوشته و به هم ربط داده وبا نظارت معلم متنی نوشته می شود ودر پایان می توانند اسامی اعضا هر گروه به عنوان مولف این درس نوشته شود . سپس دانش آموزان متن خود را در کلاس درس بخوانند

4- دانش آموزان در منزل متن را با توجه به موضوع نوشته سپس یکی از متن ها در کلاس درس انتخاب گردیده ودر کلاس برای دانش آموزان گفته می شود . ( که این روش نیز به هیچ وجه مناسب نیست )

در درس آزاد مجالی است برای بروز خلاقیت دانش آموزان وچون این درس توسط دانش آموزان تالیف می شود لذا می تواننداسم یا اسامی خود رادر پایان درس به عنوان مولف درس بنویسند .

خصو صیا ت متن درس آزاد : متن نوشته شده در درس آزاد می تواند به صورت علمی ،داستانی ، تخیلی ، اخلاقی ، مذهبی ودینی و.... باشد در نوشتن متن لازم است نکات زیر رعایت گردد:

ساده وروان باشد

جالب وزیبا باشد

هدفدار باشد

آموزنده باشد

ازکلمات آشنا استفاده گردد

نکات دستوری در آن رعایت گردد

طولانی نباشد

باعث افزایش اطلا عات گردد

تکراری نباشد

موضوع آن کلی نباشد

                          

"گروه آموزشی پایه چهارم شهرستان ابرکوه"

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 15:20  توسط ابطحي  | 

سوالات مسابقات آزمايشگاهي پايه چهارم مرحله شهرستان

با سلام. همكاران محترم مي توانند براي دريافت سوال و بارم مربوط ،بر روي لينك زيركليك نمايند.

http://uploadtak.ir/images/8g7ggbxou284p1vsrj4.pdf

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 8:15  توسط ابطحي  | 

سوالات انشا

 

بسمه تعالی

سوالات درس انشا پایه چهارم ابتدایی درس انشا گروه آموزشی پایه چهارم شهرستان ابرکوه بهمن1389

1-    معنای واژه های زیر را نوشته سپس با هریک جمله بساز                     (2)

 

کلمه

معنا

جمله

سلاح

 

صلاح

 

خا ست

 

خواست

 

 

 

2-    شکل کامل کلمه های زیر را بنویس                                                (1)

ره (             )       ناگه (               )   بو علی (                 )  کوته  (                   ) 

3-    فعل های زیررا به حال تبدیل کن ودر جای خالی کلمات مناسب بنویس      (3)

پدرم فردا به مشهد خواهد رفت . او برای زیارت ....................خواهد رفت . مشهد یکی از شهر –

های استان ................... .. است . من از پدرم خواستم که برای تمام مسلمانان جهان دعا کند .

4-    از میان کلمه های زیر کلمه های هم معنی را جدا کن ودر کنا ر هم بنویس .  (2)

عابر ، آخر ، ابداع ، قریحه ، اختراع ، انتها ، رهگذر ، استعداد

5-    با استفاده از کلمات زیر متن را کامل کن                                           ( 25/2)

تلویزیون ، مشهوری ، همدان، مراسم ، اخبار ، آرامگاهش ، ابن سینا ، دانشمندان ، علمی

دیشب در اخبار .............. وفرهنگی ...............شنیدم که برای ................هزاره ی ابن سینا ......

زیادی به شهر ................رفته اند . مادرم هم که .................را می شنید گفت: ..............دانشمند

وپزشک...............است . او کتابهای زیادی نوشته است ................ هم در همدان است .

6- متن زیر قسمت کوچکی از کتاب ماه در آب نوشته ی دکتر محمّد رضا سنگری یکی از مولفان کتب بخوانیم وبنویسیم می باشد . متن را به دقّت بخوان سپس نشانه های . ، ؟  : ((  ))   را در جای مناسب بگذار .                                                                        ( 75/1)

حسین سر عبّاس را به سیبنه فشرد آخرین زمزمه از حنجره ی خشک عبّاس تراوید  برادرم حسین

خون از چشمانم بگیر تا آخرین بار سیمای زیبایت را ببینم مرا ببخش که دست ادب برای نهادن بر

سینه ندارم  دستی کبود خون از چشمان عبّاس گرفت دست صمیمی زهرا بود  عبّاس چشم گشو.د مادر

بود وبرادر  تبسمی کرد واز کام عطش زده اش تراوید  خوش آمدی برادر در بدرقه ی نگاه زهرا

وحسین عباس با دو بال تا بهشت خدا پر گشود

6-    با توجه به متن بالا به سوالات زیر پاسخ بده                             ( 4)

الف) دوصفت از متن بالا را بنویس

ب) کلماتی که جمع بسته شده اند با توجه به متن بنویس

ج) دو نشانه دیگر جمع را بنویس وبرای هر یک مثال بزن 

د ) مخالف کلمات زیر را با توجه به متن بنویس .

اوّلین (               )      خیس (               )       سیراب (                 )    نگشود (            )

ه‌)       از رشادتها ودلاوریهای حضرت عبّاس (ع) سه سطر بنویس                         

7-    دور کلمه ای که با بقیه فرق دارد خط بکش                                             (5/)

شرکت – شرکا – ترکش  مشترک 

شاهد – مشاهده – شهود – هشدار

8-    کدام کلمه را نمی توان به صورت های مختلف خواند                                    (5/)

الف) عادل       ب)  عالم              ج) کرم               د) شکر   

موفّق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 21:57  توسط ابطحي  | 

چگو نگی طراحی سوا لات

                                                                         بسمه تعالی

                                       چگونگی طراحی سوالات امتحان

با توجّه به طرح اجرای آزمون های پودمانی جهت تقویت بنیه ی علمی دانش آموزان پایه ی های چهارم و پنجم ابتدایی ، لازم است همکاران گرامی در طراحی سوالات به موارد زیر توجه نمایند  : در این آزمون سوالات به دو دسته ، انشایی و عینی تقسیم می شوند و از آنجا که هر پرسش باید مستقیماً یکی از برآیند های یادگیری را اندازه بگیرد ، بنابراین تصمیم گیری در مورد انتخاب نوع پرسش باچگونگی برآیند یادگیری مورد نظر بستگی دارد .مثلاًً در مواردی که اندازه گیری نحوه تنظیم افکار وشرح بیان اندیشه ویا ابتکار وخلاقیت مورد نظر باشد ، از پرسشهای انشایی استفاده می شود .در صورتی که اندازه گیری توانایی دانش آموز در بازشناسی تعاریف درست اصطلاحات از تعاریف غلط مورد توجّه باشد از پرسشهای عینی استفاده می شود .

 

الف )سوالات عینی واصول مهم تهیه وکاربرد آن

       

این گونه سوالات را از آن جهت عینی می گویند که نمره گذاری آنها مستقل از نظر وقضاوت شخصی تصحیح کننده انجام می گیرد . یکی دیگر از ویژگیهای این نوع پرسشها این است که آزمایش شونده پاسخ پرسشها راتهیه نمی کند بلکه پاسخ درست هر پرسش هنگام نوشتن آن توسط نویسنده آن تهیه می شود . وظیفه آزمایش شونده آن است که پاسخ درست هر پرسش را از میان گزینه ها ی سوال انتخاب کند .

پرسشهای عینی شامل پرسشهای چند گزینه ای ،صحیح –غلط ، کامل کردنی وجور کردنی است.

پرسشهای کامل کردنی وکوته پاسخ از یک نظر عینی ( چون پاسخ آنها فقط یک کلمه یا یک عبارت مشخص است بنابراین از نظر نمره گذاری عینی است . امّا چون پاسخهای آن را دانش آموز می نویسد همانند پرسشهای انشایی است.

نکاتی که باید در پرسشهای چند گزینه ای رعایت گردد

هرپرسش چند گزینه ای شامل یک متن اصلی است که موضوع پرسش یا موقعیت مسئله مانندی رامطرح می کند وهمچنین دارای چند راه حل یا پاسخ است که آنها را پاسخ پیشنهادی یا گزینه می نامند که از میان گزینه های مطرح شده یکی درست وبقیه غلط است .گزینه درست اصطلاحاً پاسخ کلید وگزینه های غلط پاسخ انحرافی نامیده می شوند .  در تهیه سوالات چند گزینه ای لازم است به موارد زیر توجّه شود :

1-    متن سوال وگزینه های آن را با بیانی کاملاً ساده ودور از ابهام بنویسید . متن سوال باید مفهوم آن را به طور کامل بیان کند ،به گونه ای که خواننده فقط با خواندن متن سوال مفهوم آن را در یابد .

2-     در هرسوال فقط یک موضوع یا یک مطلب بگنجانید . گنجاندن بیش از یک مطلب در هر پرسش این اشکال را دارد که دانش آموز با دانستن قسمتی از پاسخ درست را پیدا کند ویا از ترس نمره منفی ممکن است آن را بی جواب بگذارد . مانند: اگر طول وعرض زمین مستطیل شکلی به ترتیب برابر 10و8متر باشد محیط ومساحت آن به ترتیب برابر است با :

 

الف) 36متر و80مترمربع                                           ب) 18مترو40مترمربع

  ج) 80مترو36مترمربع                                             د  ) 40 متر و18متر مربع

 

در این سوال اگر دانش آموزی فقط روش محاسبه مساحت یا محیط مستطیل را بداند پاسخ درست را انتخاب خواهد کرد بی آنکه پاسخ قسمت دیگر سوال را بداند .

3-    سعی کنید تمام مطالب لازم را در متن اصلی پرسش بگنجانید واز تکرار مطالب مشترک در گزینه ها خودداری نمایید .

4-    از طرح پرسشهای گول زننده وگمراه کننده بپرهیزید

5-    هر سوال را کاملاً مستقل از سوالات دیگر بنویسید . بدین معنا که شرط لازم برای یافتن هیچ پرسشی ،پیداکردن پاسخ پرسشهای دیگر نباشد .

6-    سوالات طوری نوشته شود که پاسخ درست هیچ یک از پرسشهای آن از روی متن ویا گزینه های پرسشهای دیگر مستقیماً یا به طور ضمنی استنباط نشود .

7-    سعی کنید حتی الا مکان متن سوال را به صورت جمله مثبت بنویسید واز بکار بردن ادوات یا افعال منفی در متن اصلی خودداری کنید .

8-    سوالات آزمون را عیناً با عبارات متن کتاب وبه صورت کلیشه ای ننویسید چون موجب می شود دانش آموزان به آموزش طوطی وار عادت کنند.

9-    سوالها را طوری بنویسید که در هرسوال فقط یکی از گزینه ها پاسخ درست ویا صحیح ترین پاسخ باشد درضمن هریک از پاسخهای انحرافی نیز باید به اندازه گزینه صحیح ، توجه دانش آموزان بی اطلاع از موضوع را به خود جلب نماید .

10-   هریک از گزینه ها طوری نوشته شود که از نظر مفهوم ونکات دستوری، کامل کننده متن سوال باشد

11-                سوالها طوری نوشته شود که گزینه انحرافی آن ازنظر معنا ومفهوم مترادف یکدیگر نباشند زیرا اگر دو گزینه انحرافی در یک پرسش چهار گزینه ای معنای یکسانی داشته باشند ،چنین پرسشی به صورت یک پرسش سه گزینه ای در می آید .

12-                عبارتهایی مانند " همه موارد " ویا "هیچکدام" به عنوان گزینه سوال بکار نبرید. زیرا اولاً این عبارات متن سوال را از نظر مفهوم ودستور زبان کامل نمی کنند . ثانیاً اگر در یک پرسش چهار گزینه ای " همه موارد" به عنوان گزینه درست بکار رود دانش آموزی که درستی دوگزینه را بداند بدون آگاهی از صحت گزینه سوم پاسخ درست سوال را پیدا خواهد کرد .همچنین اگر دانش آموزی به غلط بودن یکی از گزینه های انحرافی پی ببرد فوراً گزینه مه موارد را کنارخواهد گذاشت .

 

سوالات از نوع صحیح -غلط

پرسش صحیح –غلط در واقع نوعی پرسش چند گزینه ای است با این تفاوت که فقط دو گزینه دارد در این گونه پرسشها باید توجه داشت که در همه موارد به طور قطع ویقین درست یا غلط باشند.پرسش صحیح وغلط برای یافتن مفاهیم غلطی که در بعضی زمینه ها در ذهن دانش آموزان ایجاد شده است همچنین برای اندازه گیری توانایی آنان در تعریف اصطلاحات وبرخی اصول ومفاهیم ومحاسبات ساده بکار می رود. امّا برای اندازه گیری هدفهای مهمتر آموزشی مانند استدلال ،درک روابط ، تجزیه وتحلیل مطالب و....مناسب است.

این پرسشها را می توان به دوصورت تهیه کرد :

 

 

 الف)  درنوع اول متن سوال به صورت یک جمله کامل ومثبت بیان می شود و آزمایش دهنده باید صحیح و غلط بودن آن را تشخیص می دهد .بطور مثال :

به بلند ترین جای کوه قلّه می گویند .                              صحیح                                                  غلط

ب) در نوع دوم متن سوال را به صورتی که در نوع اول گفته شد می نویسند وزیر یکی از کلمات وعبارات مهم آن که درست وغلط بودن سوال به آن بستگی دارد خط می کشند با این تفاوت که آزمایش شونده علاوه بر تشخیص درست وغلط بودن سوال ،در صورتی که تشخیص دهد سوال غلط است باید به جای کلمه یا عبارتی که زیر آن خط کشیده شده است ، کلمه یا عبارت درستی را که مفهوم جمله را تصحیح می کند بنویسد .مثال:

بلندترین قلّه رشته کوه البرز ،دنا است                           صحیح              غلط       .............

 

پرسشهای جور کردنی

پرسش جور کردنی نیز نوعی پرسش چند گزینه ای است ،با این تفاوت که چند سوال دربرابر چند پاسخ قرار می گیرد وآزمایش شونده باید تعیین کند کدام پاسخ به کدام سوال مربوط است . در نوشتن پرسشهای جور کردنی باید به موارد زیر توجه کرد :

1-    تعداد پاسخها بیش از سوالات باشد . زیرا در غیر این صورت مثلاً تنها با دانستن پاسخ چهار سوال از 5 سوال پاسخ پرسش پنجم خود به خود  معلوم می شود .

2-    سوالها وپاسخها باید حتی المقدور کوتاه وخلاتصه نوشته شوند .

3-    پرسشها وپاسخها باید طوری نوشته شوند که ترتیب قرار گرفتن هر پاسخ با توجه به ترتیب سوالها به طور تصادفی ونا منظم باشد .

4-    سوالات وپاسخها ی مربوط به هر پرسش باید با یکدیگر متجانس باشند در غیر این صورت با توجه به عدم تجانس بین پرسشها وپاسخها واز طریق مقایسه آنها ، حتّی بدون داشتن اطلاعات کافی در مورد سوالات پاسخ هرسوال به آسانی مشخص می شود .

5-    طرز جور کردن پاسخها باید در دستورالعمل آزمون به روشنی توضیح داده شود .همچنین اگر پاسخی را چند بار می توان به کار برد باید در دستورالعمل آزمون ذکر گردد.  

 

پرسشهای کامل کردنی ( تکمیلی )

 هر پرسش کامل کردنی شامل یک جمله است که یک کلمه ویا یک عبارت کوتاه آن حذف شده باشد وآزمایش شونده باید کلمه یا بارت مورد نظر را در جای خالی جمله بنویسد . مانند :

از جاری شدن آب بر روی زمین ............به جود می آید.

در نوشتن اینگونه سوالات موارد زیر باید مذّنظر قرار گیرد :

1-    کلمه یا عبارتی که حذف می شود از ارکان ومفاهیم مهم جمله باشد .

2-    در هر سوال نباید بیش از یک جای خالی گذاشته شود چون موجب ابهام وپیچیدگی سوال می شود .

3-    برای جلوگیری از ابهام وپیچیدگی سوال بهتر است جای خالی به جای آنکه در ابتدای جمله باشد ، در وسط یا آخر جمله باشد .

4-    مفهوم هر جمله باید فقط با یک کلمه ویا عبارت کاملاً مشخص تکمیل شود سوال نباید دارای پاسخهای متعدد ودرجات مختلف صحت باشد .

5-    اگر کلمه حذف شده در یک جمله به صورت عدداست ،باید مقیاس آن عدد نوشته شود مانند :

ارتفاع قلّه دماوند ..............متر است.

پرسشهای کوتاه پاسخ

اگر پرسش کامل کردنی به  صورت یک جمله سوالی نوشته شود ،که آزمایش شونده پاسخ آن را تهیه نماید ،در این صورت آن را سوال کوتاه پاسخ می نامند .

به طور کلی پرسشهای کوته پاسخ برای اندازه گیری همان رفتارهایی به کار می رود که در مورد سوالات کامل کردنی گفته شد ودر نوشتن آنها نیز باید تقریباً همان اصولی را رعایت کرد که در مورد سایر انواع پرسشها به ویژه پرسشهای انشایی به کار می رود.   مانند : به بالا ترین نقطه کوه چه می گویند ؟

 

ب) سوالات انشایی واصول نوشتن آنها

در سوالات انشایی دانش آموز باید اطلاعات را به یاد آورد ،آنها را منظم کند ، وسازمان بخشد وبنویسد . سوالات انشایی برای اندازه گیری برایندهای پیچیده تر یادگیری مانند ترکیب ، ارزشیابی تنظیم فکر سازمان دادن ،تلفیق کردن وبسط دادن مطالب بکار برد.

سوالات انشایی معمولاً به دو صورت تهیه می شوند که به شرح زیر می باشند :

1-     سوالات انشایی کنترل شده یا محدود پاسخ است که در این گونه سوالات آزادی عمل آزمایش شونده باید پاسخ سوال را بر مبنای الگوی تعیین شده از طرف نویسنده سوال تعیین کند . بدین معنا که پاسخ خود را به موارد ومطالب مشخص ومعین محدود سازد .سوال زیر نمونه ای از سوالات کنترل شده می باشد :  " برای نگهداری مواد غذایی از عواملی مانند گرما ، سرما ،خشک کردن ومواد شیمیایی استفاده می شود تو ضیح دهید هریک از این عوامل چگونه از رشد ونمو موجوداتی که سبب فساد مواد غذایی می شود ،جلوگیری می کند .در مورد نوع غذایی که با هریک از روشهای بالا نگهداری می شود یک مثال بیاورید . طول پاسخ شما تقریباً 15سطر باشد وقت پاسخ دادن شما به این سوال 15 دقیقه است ."

2-    پرسشهای انشایی باز پاسخ : که برای اندازه گیری مهارتهای عالی ذهن مانند آفرینندگی وارزشیابی ، موثرتر از پرسشهای انشایی کنترل شده است . به طور مثال سوال زیر نمونه ای از اندازه گیری مهارت آفرینندگی یا ترکیب می باشد : اگر شما یک کشاورز بودید ،برای اینکه محصول بیشتر وبهتری داشته با شید چه کار هایی انجام می دادید ؟ برای این کارها دلیل بیاورید .

                              چه اصولی باید در تهیه سوالات انشایی رعایت گردد

1-     قبل ازنوشتن هر پرسش باید اعمال ذهنی که می خواهید اندازه بگیرید به دقت مشخص کنید وآنگاه سوال را بنویسید.

2-     سوالات انشایی با ید کاملاً واضح ودور از ابهام نوشته شود به طور مثال سوال زیر نمونه ای از سوال نامناسب ومبهم می باشد

 

" رودهای ایران را شرح دهید " در این سوال معلوم نیست که در مورد رودهای ایران چه مطالبی را باید شرح دهند .آیا در مورد طول رودها واینکه از کجا سرچشمه می گیرند وبه کجا می ریزند توضیح بدهند یا در مورد تاثیر رودها در مناطق مختلف کشور یا اصولاً باید مسائلی دیگر را شرح دهند .

3- سوالات انشایی بهتر است برای اندازه گیری مفاهیم عالی تر آموزشی و برآیند های پیچیده تر یادگیری  مورد استفاده قرار گیرد بنابراین سوالات باید با عباراتی نظیر "دلیل بیاورید " ،" مقایسه کنید" ،" تجزیه وتحلیل کنید " ، " تفسیر کنید " ، " انتقاد کنید " ،"ارزیابی کنید " ومانند آنها نوشته شوند.

 4-   از دادن حق انتخاب چند سوال از میان سوالات مطرح شده باید خودداری شود .زیرا نمونه برآیند های یادگیری را از آنچه هست محدودتر می سازد وبرای مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با یکدیگر امکان مقایسه را محدود می سازد .

 

چگونگی تنظیم سوالات

1-    با توجه به اینکه  آزمون دارای سوالات متنوع است ،ابتدا آنها را با توجه به نوع سوالات گروه بندی کنید وهر گروه را به دنبال هم بنویسید

2-    در داخل پرسشهای هر گروه سوالاتی را که برآیند یادگیری ویا محتوای مشابهی را اندازه می گیرند ،به دنبال هم بنویسید که در آن نوعی نظم منطقی دیده شود.

3-    سوالات هر گروه را به ترتیب سطح دشواری از آسان به مشکل مرتب کنید

4-    سوالات را روی ورقه امتحانی یا جزوه آزمون طوری قرار دهید که به آسانی قابل خواندن باشند ودر پرسشهای چند گزینه ای باید متن هر سوال در بالا وهریک از گزینه ها در یک سطر جداگانه قرار گیرند. هرگز نباید قسمتی از یک سوال در یک صفحه وبقیه آن در صفحه دیگر قرار داده شود چون این امر باعث اتلاف وقت آزمایش شوندگان می شود .

5-    محل قرار گرفتن پاسخهای صحیح در سوالات چند گزینه ای وصحیح غلط باید به طور تصادفی انتخاب شود واز هیچ نوع نظم وترتیب منطقی پیروی نکند .

6-    حتی المقدور سوالات به صورت تایپ شده باشد و بهتر است که سوالات عینی در اوراق جداگانه وسوالات انشایی نیز در ورقه جداگانه نوشته شود.

7-       برای تمام آزمون یک دستورالعمل کلی وبرای هر دسته از سوالاتی که از یک نوع هستند یک راهنمای خلاصه تهیه شود . که در آن تعداد سوالات ، واینکه آیا به پاسخهای غلط نمره منفی تعلق می گیرد یا نه ؟  هدف ازا نجام آزمون ،مدت زمان آزمون  ونحوه پاسخ دادن به سوالات ذکر شود.

 

"گروه آموزشی پایه چهارم شهرستان ابرکوه – ابطحی  - "

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 19:27  توسط ابطحي  | 

برنامه ی بخوانیم وبنویسیم

به نام خدا

 فعالیّت های پیشنهادی کتابهای بخوانیم وبنویسیم پایه ی چهارم ابتدایی      

 کتاب بخوانیم وبنویسیم در حال حاضر دارای 22درس می باشد که هر درس برای یک هفته طراحی شده است که در برنامه ی درسی دانش آموزان طی هفت جلسه گنجانده می شود که لازم است همکاران عزیز از پایه ها  ی دوم تا پنجم به این امر توجه داشته باشند که در ساعت آموزشی این درس هر دو کتاب بخوانیم وبنویسیم باهم کار می شود ونباید ساعات بخوانیم وبنویسیم را از هم تفکیک کرد ، مراحل این کار به صورت پیشنهادی  ذیلا" ارایه می گردد :

 1- جلسه ی اول : تدریس متن درس + درک ودریافت +بنویسیم (2 تمرین)+بازخوانی متن درس توسط دانش آموزان

 2- جلسه ی دوم : آموزش  واژه آموزی +نکته ها +بنویسیم +باز خوانی متن درس

 جلسه ی سوم : املا +بنویسیم (2تمرین ) + بازخوانی متن

-  جلسه ی چهارم : گفت وشنود +فعالیت ویژه + بنویسیم

 جلسه ی پنجم :  با هم بخوانیم + بازخوانی متن درس + بنویسیم

  جلسه ی ششم: روان خوانی (درصورتی که روان خوانی نبود ،باز خوانی متن انجام می گیرد + بنویسیم

 جلسه ی هفتم: انشا (انشا که در آخرین جلسه ی هر درس بخوانیم وبنویسیم قرار می گیرد لازم است به این نکته توجه گردد که انشا تکلیفی است که باید در مدرسه انجام  شود،   انشا هایی که نیاز به تحقیق وپرس وجودارد می توانند دانش آموزان تحقیقات لازم را انجام داده وسپس در کلاس درس پیرامون موضوع تحقیق شده بنویسند.در ساعت انشا پس از نوشتن انشا از چند دانش آموز می خواهیم که انشاخود را در کلاس  قرائت کنند.

  لازم به ذکر است کلیّه ی فعا لیت های بنویسیم در مدرسه با نظارت معلم انجام می گیرد وتمرینات بنویسیم به گونه ای تقسیم بندی می شود   تا در تمام جلسات همراه با کتاب بخوانیم مّد نظر قرار گرفته شود   . 

       با تشکر ، گروه آموزشی پایه ی چهارم شهرستا ن ابرکوه                

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ساعت 16:52  توسط ابطحي  | 

آزمون ارزشيابي تحصيلي پايه چهارم هشتم ديماه 89

بسمه تعالی

سازمان آموزش و پرورش استان یزد

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه چهارم (مرحله اول )

 

   زمان برگزاری :  ساعت 8:30 صبح روز چهار شنبه 8/10/89        تعداد سؤال :50        تعداد صفحه:  4        زمان پاسخگویی :70  دقیقه

 

دانش آموزان عزيز: ابتدا سوالات را به دقّت بخوانيد وپس از انتخاب گزينه صحيح ، در پاسخنامه خانه مورد نظر را با علامت Ïمشخص كنيد. دقت كنيد كه هر سوال فقط يك جواب صحيح دارد.

جغرافي

1)جهت مخالف طلوع خورشید کدام گزینه است؟

الف) مغرب                             ب) شمال                               ج) جنوب                                 د) مشرق

2)به کوه هایی که مانند زنجیر به یکدیگر متّصل شده اند .................... می گویند .

الف) قله                               ب) کوهپایه                             ج) ناهمواری                             د) رشته کوه                          

3) بلند ترین قلّه ی ایران ................ نام دارد که در رشته کوه .................. قرار دارد.

الف) دماوند- زاگرس                 ب) دنا- البرز                         ج) دماوند- البرز                        د) دنا- زاگرس

4 )کدام یک ازشهرهای زیردرکوهپایه بوجودآمده است؟   

الف) کرمان                           ب) بندرعباس                         ج) تهران                                 د)یزد

5)دانش آموزی می خواهد کوه های  ایران را روی نقشه پیدا کند او ابتدا باید به چه چیز نقشه توجّه کند؟

الف)جهت های اصلی و فرعی             ب) راهنمای نقشه            ج)رنگ نقشه                               د) اندازه ی نقشه

6)کدام مورد تعریف دامنه ی کوه  می باشد.

الف) زمین های پای کوه                                                            ب) نوک کوه

ج) بالاترین نقطه ی کوه                                                            د) سراشیبی های تند کوه

7) کدام مورد صحیح نیست.

الف) معنی رنگ و نشانه هایی که در نقشه به کار رفته است را راهنما می گوییم.

 ب) به پستی و بلندی های زمین نا همواری می گویند

ج) به شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد کره زمین می گویند.                

 د)قطب نما وسیله ای است که جهت قطب شمال وجنوب زمین رانشان می دهد.

8) جنوب شرقی بین کدام جهت های اصلی قرار دارد؟

الف) غرب و شرق                    ب) مغرب و جنوب                            ج) غرب و شمال                       د) جنوب و مشرق

9) شهر ها و روستاها بیشتر در کدام یک از مناطق زیر به وجود آمده اند؟

الف) دامنه کوهها                    ب) قلّه ی کوه ها                               ج) کوهپایه ها                         د) دشت کویر و دشت لوت

10) بين دوجهت فرعي شمال غربي و  جنوب غربي كدام جهت اصلي قرار دارد؟

الف) مغرب                             ب) جنوب                                         ج) مشرق                                د) شمال

تاریخ و مدنی

11)فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره بهتر شهرها چه چیزرا به وجود آوردند؟

الف) قانون                              ب) پول                                            ج) خط                                 د) مالیات                   

12) با رواج کشاورزی مردم کجا برای خود خانه های دائمی ساختند ؟

الف) در کنار کوهها                    ب) در کنار رودها و چشمه ها                ج) در کنار مزرعه ها                  د) در کنار جنگلها 

13) - اولین ابزار انسان نخستین از چه جنسی بود؟

الف) آهن                                   ب) سنگ                                       ج) سنگ و چوب                       د) چوب

14) اولین شهر ها در کنار کدام رودها به و جود آمدند؟

الف) دجله و فرات                         ب) نیل                                         ج)  کارون                                د) هر سه مورد

15) وظیفه ی کدام یک از افراد زیر تنظیم برنامه کار مدرسه است؟

الف) مدیر                                   ب) معلّم                                        ج) معلّم پرورشی                        د) ناظم

16) کودکانی که در خانواده از تربیت، محبّت و اخلاق خوب برخوردار باشند چگونه افرادی خواهند شد؟

الف) مفید                                    ب) منظّم                                       ج) وظیفه شناس                        د) مفید و وظیفه شناس

17)در خانواده چه کسی وظیفه ی تهیّه وسایل زندگی را برعهده دارد؟

الف)پدر بزرگ                                ب) فرزند                                       ج) پدر                                   د) مادر

18) نظم یعنی:

الف) هر چیز را در جای خود بگذاریم و به وظیفه ی خود عمل کنیم

ب) به حرف پدر و مادر گوش دهیم                                                   ج)  هر کار را در وقت مخصوص انجام دهیم.

د) به وظایف خود آشنا باشیم و به آن عمل کنیم و هر چیز را در جای مخصوص بگذاریم و هر کار را در وقت مخصوص انجام دهیم .   

ریاضی

19)گر نیمساز یک زاویه راست را رسم کنیم، چند زاویه خواهیم داشت؟

الف) 1                                         ب) 2                                            ج ) 3                                    د) 4

20) اگر اضلاع زاویه از یکدیگر دورتر شوند، زاویه چه تغییری می کند؟

الف)بزرگتر می شود                           ب) تغییری نمی کند                        ج) کوچکتر می شود                  د) تند می شود

21) از یک نقطه خارج از یک خط، چند خط عمود می توان بر آن خط رسم کرد؟

الف) 1 عمود                                   ب) 2 عمود                                    ج) بسیار زیاد                       د) عمود نمی توان رسم کرد.

22) چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ........................ نامیده می شود.

الف)متوازی الاضلاع                          ب) ذوزنقه                                        ج) لوزی                          د) مربع

23) در جای خالی         در عبارت مقابل کدام عدد را می توان نوشت تا تساوی درست باشد؟

                                                                                                            1663 = (690 + 1372 ) –

الف) 1663                                       ب) 2062                                      ج) 3425                        د) 3725

24) احمد 15 ساله است، سنّ پدر او از 3 برابر سنّ احمد 6 سال کمتر است پدر احمد چند ساله است؟

الف) 39                                           ب) 45                                         ج) 51                               د) 21

25) در کدام یک از شکل های زیر می توان عمود منصف رسم کرد؟

الف)                                            ب)                                    ج)                                   د)

26) با توجه به عدد 1439528760 کدام جمله صحیح نیست؟

الف) رقم 4 در مرتبه صدگان میلیون است.                                               ب) رقم 1 بیشترین ارزش مکانی را دارد.

ج)439 رقم های طبقه ی میلیون است.                                                   د) رقم 9 یعنی نه میلیون.

27)  عدد هفتادوهفت میلیون وهفتصد و هفت  درکدام گزینه صحیح است ؟                                       

الف) 77000077                            ب)  770000707                                    ج) 70700077                د) 77000707  

28)درتساوي4×3=3× 4دوعبارت فقط در  ............ باهم مساوي هستند.

الف)تعداددسته ها                          ب)تعداد شكلهاي داخل دسته                          ج) حاصل ضرب                 د)هيچكدام

29) صدا در هر ثانیه ، مسافتی در حدود 340 متر طی می کند. در یک ساعت چند متر طی می کند؟

الف)   122400                           ب) 1224000                                               ج)3600                        د) 20400  

  30) هر گاه دو خط بر یک خط عمود باشند، آن دو خط:

الف) بر هم عمودند.                         ب)  با هم متقاطعند.                                 ج) عمود منصّف یکدیگرند.          د) با هم موازیند.        

علوم

 

31) ادویه بیشتر در چه منا طقی بدست می آ ید ؟

الف ) گرم وخشک                        ب) سرد وخشک                             ج) سرد ومرطوب                                   د) گرم ومرطوب

32)عقرب جزء کدام دسته از بندپایان قرار دارد؟

الف) عنکبوت ها                           ب ) حشرات                                  ج) خرچنگ ها                                     د) هزارپاها

33)کدام یک از کرم های زیر در انتهای لوله ی گوارش انسان زندگی می کند؟

الف) کرم پهن                            ب) کرم آسکاریس                             ج) کرم کدوی گاو                                د) کرمک

34)با آشامیدن آب آلوده یا خوردن سبزی هایی که خوب ضد عفونی نشده اند احتمال مبتلا شدن به کدام یک از کرم های زیر وجود دارد؟

 الف) کرم پهن                           ب) کرم آسکاریس                                 ج) کرم کدوی گاو                            د) کرمک

35) حلزون جزء کدام گروه از بی مهرگان قراردارد ؟

الف) کیسه تنان                          ب) نرم تنان                                        ج) خارتنان                                   د) اسفنج ها

36) سلول عصبی واستخوان به ترتیب چه کاری انجام می دهند  ؟

الف) انتقال پیام – حرکت             ب) انتقال پیام – جذب غذا                 ج) استحکام – انتقال پیام                د)  انتقال پیاماستحکام

37) کدام یک از جمله های زیر نادرست است؟

الف) گیاهان برای غذا سازی به آب و اکسیژن نیاز دارند.                         ب) رنگ سبز گیاهان به علّت وجود سبزینه است.

ج) گیاهان برای غذا سازی به نورخورشید نیاز دارند.                             د) از راه آوند آب از ریشه به برگ ها می رسد.

38) منظور از لام در میکروسکپ چیست ؟

الف) پیچ تنظیم                              ب) ذرّه بین                                 ج) تیغه شیشه ای                       د)لامپ میکروسکوپ

39) کدام یک تعریف نظریه است؟

الف) به کار بردن هر یک از حواس پنج گانه                                  ب) فرضیه ای که درستی آن به وسیله ی آزمایش فراوان ثابت شده باشد

ج)پاسخ احتمالی به  سوالات                                                    د) پرسش هایی که در ذهن هر فرد به وجود می آید.

40) بر روی قسمتی از زمین چمن ورزشگاهی موکت پهن شده بود. پس از چند روز چمنِ زیر آن زرد شد. زیرا:

الف) آب به چمن نرسیده است                                                ب) خاک زیر چمن از بین رفته است.

ج) نور به چمن نرسیده است.                                                 د) مواد معدنی خاک کم شده است.

فارسی

 

41) کدام  گزینه هم خانواده ی کلمه (معلّم ) نیست؟

الف) عالِم                                          ب) معلوم                                        ج) علوم                                   د) عالَم

42) در جمله ی (ای خدای مهربان کمکم کن که دروغ نگویم ) منادا کدام است؟

الف ) خدا                                          ب) مهربان                                      ج) کمکم کن                            د) نگویم

43) کدام کلمه جمع بسته شده است؟

الف )داستان                                      ب) اَسرار                                        ج) اِصرار                                   د) هنرستان

44) در كدام گزينه كلمه اي آمده است كه با بقيه ي كلمات ارتباطي ندارد؟

الف)جمع ، جامعه ، مجموع ، مجتمع                                      ج) ندا ، منادي ، ندامت ، منادا

ب)شوق، اشتياق ، مشوق ، تشويق                                        د) شهید، شاهد ، مشهد، مشاهده 

45) در كدام گزينه غلط املايي وجود ندارد؟

الف ) مي دانم كه ممكن است به اين حرفهاي عجيب و غريب و اين خيالهاي مهال بخنديد. 

ب) سرگذشت اين انسان بزرگ و اين دوست بزرگ بچّه ها ، پيوسته سرمشق كساني است كه مي خواهند به مردم ميهن خود خدمت كنند.

ج) غلام رضا تختي ، مضهر مهرباني و آزادگي ، يكي از بزرگترين پهلوانان و ورزش كاران ايراني است .

د) حالا من بزرگ شده ام و هنوز براي قانون ، ارزش و احترام غائلم ، چون « من با ديگران فرق دارم.»

46) پنبه را از گوشت در بیاور، کنایه از .................. است.

الف ) خوب گوش کردن                       ب) حواس را جمع کردن                  ج) خوب دیدن             د) دخالت در کار کسی کردن

47) ويرگول نشانه ي .................. است .

الف ) پايان جمله                                 ب) گفت وگو                               ج) تعجّب                      د) مكث كوتاه

48) در كدام گزينه همه ي كلمه ها به صورت جمع آمده اند؟

الف) اطّلاع ، اطفال ، افکار                                         ج) گنجشگان ، درختان ، پرندگان

ب) افكار ، انجمن، مدارس                                         د) سرمايه ، قانون ، كودكان 

49) املای کدام کلمه با توجه به معنی نادرست است؟

الف) هریف: طرف مقابل در یک مبارزه             ب) ابداع: اختراع                      ج)عجیب : غیر عادی             د) تصمیم : قصد و اراده

50) در شعر ( چو عضوی به درد آورد روزگار       دگر عضوها را نماند قرار )قافیه کدام است؟

 الف) ار                                            ب) آورد- نماند                                    ج ) روزگار  -  قرار            د) درد

                                                                                                                                                                       شاد و پيروز باشيد

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ساعت 13:41  توسط ابطحي  | 

بودجه بندي كتب پايه چهارم

بودجه بندی پیشنهادی کتب پایه ی چهارم ابتدایی

         ماه

 

نام درس

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

هدیه های آسمان

11-2

17-12

25-18

35-26

51-36

61-52

69-62

79-70

قرآن

14-1

34-15

51-35

70-52

90-71

115-91

127-116

137-128

فارسی

30-1

64-31

86-65

102-87

136-103

152-137

168-153

180-169

جغرافیا

10-2

22-11

31-23

43-32

50-44

55-51

61-56

67-62

تاریخ

77-70

80-78

85-81

88-86

94-89

99-95

103-100

106-104

مدنی

110-108

113-111

116-114

119-117

122-120

127-123

130-128

133-131

ریاضی

30-1

60-31

90-61

105-91

135-106

165-136

175-166

186-176

علوم

15-1

30-16

45-31

53-46

73-54

88-74

97-89

104-98

 

 

 

 

 

 

گروه آموزشی پایه ی چهارم شهرستان ابرکوه

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ساعت 13:36  توسط ابطحي  | 

سوال علوم پايه چهارم ارديبهشت 89

باسمه تعالي

سوالات امتحان درس: علوم پایه چهارم   ارديبهشت 89              نام و نام خانوادگي:

رديف

شرح سؤال

بارم

1

سلولها چگونه زياد می شوند؟

 

 

1

2

گياهان برای غذاسازی از چه چيزهايی استفاده می کنند؟

 

25/1

3

آزمايشی را بنويسيد که نشان دهد گياهان به نور خورشيد نياز دارند.

 

 

 

1

4

سه گروه کرمها را نام ببريد و برای هر گروه مثالی بزنيد.

 

 

5/1

5

مخلوطی از براده ي آهن و شکر و آب موجود است.چگونه می توانيد مواد سازنده اين مخلوط را از هم جدا کنيد؟

 

 

1

6

دوره ي زندگي كرم كدوي گاو را شرح دهيد.

 

 

 

1

7

براي آنكه جسمي ديده شود چه شرايطي لازم است؟

 

75/

8

چگونه آهن رباي الكتريكي مي سازند؟

 

 

5/1

9

مواد نارسانا را تعريف كنيد و 2 مثال براي آن بزنيد.

 

 

1

10

دستگاه گردش خون شامل چه قسمتهايي است؟

 

1

11

وظيفه گلبولهاي سفيد خون چيست؟

 

5/

12

سياره هاي اطراف خورشيد را به ترتيب فاصله از خورشيد نام ببريد.

 

1

13

سنگهاي دگرگون شده چگونه به وجود مي آيند؟

 

 

5/1

14

مواد زايد بدن از چه راههايي دفع مي شوند؟

 

1

15

ادرار شامل چه موادي است؟

 

1

16

مدل دستگاه تنفس را بكشيد و درباره هر قسمت توضيح دهيد.

 

 

 

 

5/1

17

يك سلول شامل چه قسمتهايي است؟

 

75/

18

بازتابش نور چيست؟

 

 

75/

19

آزمايشي طراحي كنيد كه نشان دهد رنگ اجسام در مقدار بازتابش نور مؤثر است.

 

 

موفق باشيد

1

 

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 7:57  توسط ابطحي  | 

امتحان :رياضي پايه‌: چهارم ابتدايي

 

امتحان :رياضي                                       با سمه تعالي        پايه‌: چهارم ابتدايي                                 

 

رديف

شرح سؤال

بارم

1

جملات زير را با كلمات مناسب كامل كنيد.

الف)به هرمستطيل كه ضلع هاي  آن با هم برابر باشد ......................... مي گوييم.

ب) براي اندازه گيري مايعاتي مانند شير و روغن از واحدي به نام .................  استفاده مي كنيم.

ج) نقطه مشترك دو نيم خط زاويه را ...................  آن زاويه مي گوييم.

د) هر چهار ضلعي كه فقط دو ضلع موازي داشته باشد .......................  نام دارد.

1

 

2

عددنه ميليارد وهفتصد ميليون وچهارصدوسه هزارودويست را با رقم بنويسيد.  ...........................

رقم صدگان هزار اين عدد چند است؟  .........

رقم يكان ميليارد اين عدد چند است؟  .........  

1

3

با رقم هاي (7 و 3 و 0 و 9) يك  عدد چهار رقمي بنويسيد كه بر 10 بخش پذير باشد.

25/0

4

در دايره علامت مناسب (‹ = › ) قرار دهيد.                   430092    ™  75667 - 455630

          ™                                ™                                    ™

2

5

حاصل عبارت هاي زير را به دست آوريد.                                                               1690

                                             = 957×300                                                    409×

                                    =(554+86)×94    

 

2

6

جمع و تفريق كسري زير را انجام دهيدو حاصل را ساده كنيد.

  

 

2

7

خط تقارن شكل روبرو را رسم كنيد.

 

يك زاويه راست رسم كنيد وبا استفاده از پرگار و خط كش نيم ساز آن را بكشيد.

 

 

 

 

25/

 

 

 

75/

8          

9

 تقسيم زير را انجام دهيد و عبارت هاي درستي آن را بنويسيد.                         83        65948                                                                                                       

 

 

                                                                                

 

 

 

25/1

10

در جاهاي خالي عدد مناسب بنويسيد.                           

                                                                 

75/

11

   از مزرعه اي زير كشت گندم و  از آن زير كشت جو است. چه كسري از اين مزرعه زير كشت گندم و جو است؟

 

 

1

12

با استفاده از خط كش و پرگار متوازي الاضلاعي رسم كنيد كه اندازه ي دو ضلع متوالي آن 6 و 4  سانتي متر باشد.

 

 

 

 

 

1

13

براي عبارت مقابل يك مسأله بنويسيد و آن را حل كنيد.                                                                              =(481+958)-8370                                                                                      

 

 

 

                                                                               

5/1

14

يك قطار 395 كيسه 45 كيلوگرمي و 7420 كيسه 50 كيلوگرمي حمل مي كند. اين قطار چند     كيلو گرم بار حمل مي كند؟

 

5/1

15

شهرداري در روز درخت كاري 47100 درخت را به طور مساوي در 25 رديف كاشته است.شهرداري در هر رديف چند درخت كاشته است؟

 

 

 

 

 

 

25/1

16

اندازه ي يك ضلع زمين واليبال 18 متر و اندازه ي ضلع ديگر آن 9 متر است.

الف :محيط اين زمين واليبال چند متر است؟

 

ب: مساحت اين زمين واليبال چند مترمربع  است؟

 

 

1

17

با توجه به شكل مقابل مساحت قسمت رنگ شده را به دست آوريد.

                                                                                                                                           

                                                                        

       

5/1

    نمره کتبی :                نمره مستمر:                     ميانگين نمره به عدد:                    به حروف:       

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:16  توسط ابطحي  | 

نقش آموزش ابتدايي در شكل‌گيري مفاهيم رياضي

 

 

مقدمه:

از آن‌جا كه پيشرفت روز افزون صنعت و تكنولوژي در جهان پهناور، رو به افزايش است نياز و ضرورت و جايگاه رياضيات ابتدايي بيشتر احساس مي‌گردد. آموزش ابتدايي، در شكل‌گيري مفاهيم رياضي نقشي اساسي دارد. كودكان لازم‌التعليم با ورود به دوره ابتدايي با مفاهيم رياضي آشنا مي‌گردند. حال چگونه بايد اين مفاهيم در اذهان كودكان نهادينه شود. به شرايط موقعيت‌ ياددهي، يادگيري بستگي دارد. كودكان در محيط كلاس مي‌آموزند آنچه را در اختيار دارند. معلمان و دست‌اندركاران نظام آموزشي بايد مفاهيم رياضي را ملكه ذهن كودكان سازند.

برنامه‌ريزي، تغيير كتب رياضي، تغيير روش‌ها و متد تدريس از مهم‌ترين اركان تدريس و نهادينه ساختن، مفاهيم رياضي در دوره ابتدايي هستند كه در اين مقاله به آن‌ها مي‌پردازيم.

 

اهداف آموزش رياضي در دوره ابتدايي

1- ايجاد توانايي براي انجام محاسبات عددي در زندگي روزمره

2- پرورش نظم فكري و درست انديشيدن از طريق آموزش بكار بردن صحيح دانسته‌ها براي به دست آوردن نتيجه‌ها

3- ايجاد توانايي در انجام دادن محاسبات ذهني و حدس و تخمين زدن كميت‌ها در حدود نيازهاي زندگي روزمره

4- آموزش رياضيات مورد نياز در رابطه با ساير دروس دوره ابتدايي

5- ايجاد توانايي در برآورد راه حل مسائل و حدس جواب آن‌ها

6- ايجاد توانايي درك محتواي رياضي مسائل به قالب رياضي در آوردن و حل آن‌ها

 

نقش آموزش ابتدايي در شكل‌گيري مفاهيم رياضي

مفهوم آموزش ابتدايي

اولين دوره آموزش و تربيت براي هر انساني به طور رسمي، آموزش ابتدايي است. بعد از آموزش‌هايي كه فرد در محيط خانواده فرا مي‌گيرد، آموزش‌هاي رسمي به عنوان آموزش دوره‌ عمومي شروع مي‌شود. كودكان از سن 5 سالگي وارد عرصه تعليم و تربيت رسمي مي‌شوند و پس از طي 6 سال آموزش و تربيت به دوره بعدي يعني راهنمايي تحصيلي وارد مي‌شوند. كودكان لازم التعليم هر كشور با كشور ديگري در ورود به مدارس ابتدايي تفاوت دارند. كشورهايي كه فقر فرهنگي دارند، معمولاً بسياري از كودكان لازم التعليم آن‌ها از تحصيل و آموزش محروم مي‌شوند. دوره‌ ابتدايي با توجه به حركت جديدي كه در زمينه توسعه برنامه علوم رياضي در قرن اخير ايجاد شده است به آموزش ابتدايي اهميت زيادي قائل شده‌اند. قدرت يادگيري دانش‌آموزان دوره ابتدايي بيش از ميزاني است، كه در برنامه‌هاي درسي استاندارد مدارس منظور شده است.

آموزش‌هاي دروس مختلف، در دوره ابتدايي كودكان را با جهان و پديده‌هاي آن آشنا مي‌سازند. آموزش رياضي در دوره ابتدايي يكي از اين دروس است. آموزش سنتي رياضي ابتدايي جواب گوي نيازهاي دانش‌آموزان امروز نخواهد بود. تغيير و دگرگوني در برنامه‌هاي دوره ابتدايي و كتب رياضي و همچنين تغيير اساسي روش‌هاي تدريس در دوره‌ ابتدايي نقش به سزايي در آموزش و فراگيري مفاهيم رياضي دارد.

هر چند برنامه‌ها و كتب درسي رياضي در ابتدايي تغيير يافت ولي نتايج آموزش‌ها چندان مطلوب نشد. در طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري ايران شيوه آموزش رياضي به دو روش فعال و غيرفعال تدوين شده است كه صفت فعال متوجه تلاش ياد گيرنده در يادگيري است.

نظر دانشمندان درباره آموزش ابتدايي(مباني نظري)

1- پياژه شناخت شناس معروف سوئيسي، تئوري خاصي از فرآيند دانستن آدمي به دست داده است كه با تئوري‌هاي ديگر گذشته در تعليم و تربيت به صورت ريشه‌‌اي مغايرت دارد. به نظر پياژه‌ ما هرگز نمي‌توانيم واقعيت را آن‌طور كه هست در ذهن خود تصوير كنيم يا واقعيت‌هاي خارج از عالم ذهن را به همان ترتيب كه هست وارد ذهن كنيم بلكه واقعيت نوعي بازسازي شده از محيط هر شخص است و هرگز واقعيت‌هاي ياد گرفته شده عيناً نسخه برگردان آن‌ها در خارج از ذهن نيست.

به نظر اين دانشمند هر كودك در جريان رشد خود، واقعيت‌ها را براي خود، بازسازي مي‌كند.

و به تدريج نتيجه اين بازسازي‌ها به واقعيت‌هايي كه در ذهن بزرگسالان است نزديك مي‌شود. مي‌توان گفت هر معلم بايد محتواي مطالب آموزشي را با فعاليت‌هاي ذهني كودك منطبق سازد و كودك در امر يادگيري به ويژه رياضيات ابتدايي بايد مستقيماً با موضوع يادگيري درگير باشد.

يعني خود فعاليت‌ داشته باشد به عبارت ديگر هرچه كودك در يادگيري مفاهيم رياضي بتواند مشاهده و تجربه كند، مفاهيم رياضي در ذهن او روشن‌تر و صريح‌تر بازسازي خواهد شد. از طرفي هر دانش‌آموز ضمن فعاليت‌هاي خود با ساير همكلاسي‌هايش در حال عمل و عكس‌العمل مي‌باشد.

يادآور مي‌شويم كه پياژه از نظر رشد براي تفكر كودك مراحلي را به تحقيق يافته است. معلم رياضي ابتدايي، زمان مناسب را براي آموزش هر مطلب رياضي در مدارس ابتدايي بايد انتخاب كند. تدريس رياضي با رشد عقلي يادگيرنده مناسبت پيدا مي‌كند و در اين صورت فشار غير ضروري بر كودكي كه هنوز آمادگي لازم براي آموختن مطلبي ندارد وارد نمي‌گردد و همچنين در آموزش مطالب رياضي نيز تاخير بي‌مورد مجاز شمرده نمي‌شود.»

چگونگي حل مسائل و درك مفاهيم رياضي در دوره ابتدايي

از كلاس دوم ابتدايي كه دانش‌آموزان با مساله روبه‌رو مي‌شوند و شروع به حل مسائل ساده‌اي مي‌نمايند، بايد نكات مهمي را كه براي حل مساله لازم است به آنان آموخت و مراقبت كرد كه در حل مسائل اين نكات را رعايت نمايند تا به تدريج ملكه ذهن آنان گردد.

اين نكات عبارتند از:

1. قبل از شروع به حل مساله بايد دانش‌آموز مشخص نمايد كه در مساله چه اطلاعاتي به او داده شده است و چه چيز از او خواسته‌اند. به عبارت ديگر بايد تعيين نمايد كه داده‌هاي مساله چيست و از او چه جوابي خواسته‌اند؟ همكاران محترم مي‌توانند به طريق مختلف دانش‌آموزان را به اين كار عادت دهند.

2. دانش‌آموز بايد قبل از حل مساله با هر عمليات رياضي ديگر، جواب آن را تخمين بزند. اين امر باعث مي‌شود كه اگر دانش‌آموزي در انجام عمليات خود اشتباه كرد، متوجه آن شود و اشتباه خود را برطرف نمايد. مثلاً دانش‌آموز بايد بتواند پيش‌بيني كند كه حاصل جمع دو عدد 27 و 19 عددي است بزرگتر از 40 و كوچكتر از 50 بنابراين، اگر حاصل جمع را 38 تا 68 به دست آورد، مي‌داند كه اشتباه كرده است و يا حاصل‌ضرب دو عدد 34*57 از 1500 بزرگتر و از 2400 كوچكتر است و يا دقيق‌تر بگوييم، عددي است در حدود 2000 بنابراين اگر حاصلضرب را عدد 2938 تا 1138 به دست آورد، متوجه خواهد شد كه اشتباه كرده است. به عنوان مثال مي‌پردازيم به حل مساله شماره يك صفحه 14 رياضي چهارم دبستان صورت مساله از اين قرار است آمار دانش‌آموزان يك دبستان در باختران كه از نمايشگاهي كه به مناسبت دهه فجر برپا شده بود بازديد كردند، چنين است، كلاس اول 38 نفر، كلاس دوم 37 نفر، كلاس سوم 35 نفر.‌ كلاس چهارم 32 نفر، كلاس پنجم 36 نفر تعداد دانش‌آموزان اين دبستان كه از نمايشگاه ديدن كرده‌اند چند نفر است؟ چون تعداد دانش‌آموزان هريك از پنج كلاس، از 30 نفر بيشتر و از 40 نفر كمتر است بايد دانش‌آموز بتواند پيش‌بيني كند كه مساله از 150 نفر بيشتر و از 200 نفر كمتر است.

منطقي بودن جواب مساله:

دانش‌آموز بايد ياد بگيرد و دقت نمايد كه جوابي را كه براي مساله به دست مي‌آورد، منطقي و قابل قبول باشد و با آنچه در اطراف او وجود دارد، تطبيق كند. مثلاً تعداد درختان يك باغ، تعداد دانش‌آموزان يك مدرسه و تعداد خانه‌هايي كه در يك محله ساخته شده‌اند. نظاير آن‌ها هميشه اعدادي صحيح است و جواب‌هاي كسري براي چنين مساله‌هايي غيرمنطقي است. همچنين بلندي قد يك انسان، وزنه‌اي كه يك دانش‌آموز مي‌تواند بلند كند، تعداد مسافرين يك اتوبوس مسافربري، تعداد دانش‌آموزان يك كلاس حدودي دارند كه بيش از آن منطقي نيست. بنابراين، اگر دانش‌آموزي در حل مساله‌اي تعداد مسافرين يك اتوبوس معمولي را 154 نفر يا وزنه‌اي كه يك دانش‌آموز كلاس چهارم بلند مي‌كند كه اين اعداد و ارقام غيرمنطقي است و مسلماً در حل مساله اشتباه كرده است.

يكي از استادان بسيار خوب دانشگاه تعريف مي‌كرد كه دانشجويي در يكي از رشته‌هاي علمي در حل مساله‌اي دماي سيمي را چند ميليون درجه سانتي‌گراد به دست آورده بود و هيچ‌ دقت نكرده بود كه در دماي بيش از پنج هزار درجه، تمام فلزات ذوب مي‌شوند و ديگر سيمي وجود ندارد كه دماي آن به ده هزار درجه برسد تا چه رسد به چند ميليون درجه.

حال برمي‌گرديم به حل مساله فوق‌الذكر:

يكي از مسائل خوبي كه در كتاب‌هاي رياضي ابتدايي آمده است همين مساله شماره 7 صفحه 73 رياضي چهارم دبستان و مسائل نظير آن است. صورت مساله چنين است «مي‌خواهيم براي 52 دانش‌آموز در اردوگاه چادر بزنيم حداقل چند چادرنشين شش نفره لازم است تا كسي بدون چادر نماند» اين گونه مسائل هم جنبه كاربردي دارند و در زندگي روزانه زياد اتفاق مي‌افتند و هم دانش‌آموز ياد مي‌گيرد كه به مطالبي كه در بالا تذكر داده شده توجه نمايد براي حل اين مساله مي‌توان با مثال‌هاي محسوس مطلب را براي دانش‌آموزان روشن كرد. مثلاً مي‌توان عملاً به دانش‌آموزان نشان داد كه اگر در كلاس 38 دانش‌آموز باشد و سه دانش‌آموز روي يك نيمكت بنشينند، حداقل چند نيمكت لازم است تا همه دانش‌آموزان محلي براي نشستن داشته باشند. در اين مثال دانش‌آموزان متوجه مي‌شوند كه 36 نفر روي 12 نيمكت مي‌نشينند و 2 نفر ديگر نيمكت ندارند. بنابراين، بايد براي‌ آن دو نفر نيز يك نيمكت در نظر گرفت. پس جمعاً 13= 1+12 نيمكت لازم است. به اين ترتيب، دانش‌آموزان به مفهوم مساله پي خواهند برد و مساله مورد بحث نيز به همين ترتيب حل مي‌شود.

براي 48 نفر 8 چادر لازم است و براي 4 نفر ديگر كه بدون چادر مانده‌اند بايد يك چادر در نظر گرفت. چون فرض مساله اين است كه چادرها شش نفره است و كسي هم نبايد بدون چادر بماند. بنابراين 9= 1+8  چادر لازم است. به نظر مي‌رسد اشكال از اينجا به وجود مي‌آيد كه ما دانش‌‌آموزان را عادت داده‌ايم به اينكه هر عددي در حل مساله به كار مي‌برند يا بايد در صورت مساله آمده باشد و يا در ضمن عمليات به دست آيد. در اينجا عدد يك كه بايد با عدد 8 جمع‌ شود، هيچ‌كدام از دو حالت فوق را ندارند و در موقع نوشتن حل مساله براي آن‌چه توضيحي بايد داد. اگر توجه نماييم كه يكي از هدف‌هاي اصلي تدريس رياضي عادت دادن دانش‌آموزان به تفكر صحيح و منطقي است، اين مشكل ديگر وجود نخواهد داشت. به اين ترتيب، همان‌طور كه تذكر داده شد دانش‌آموز پس از انجام عمل تقسيم توضيح مي‌دهد كه براي 48 نفر 8 چادر لازم است و براي 4 نفر باقيمانده نيز يك چادر ديگر.

و سپس مي‌نويسد: 9=1+8 حداقل 9 چادر لازم است تا هيچ‌كس بدون چادر نماند.

در طول تاريخ آموزش و پرورش حل مساله يكي از هدف‌هاي مهم آموزشي معلمان به شمار مي‌آمده از بركت پيشرفت‌هاي روانشناسي علمي معاصر بر اهميت موضوع افزوده شده است. جان ديوئي، جروم برونر، ژان پياژه، ولئو ويگوتسكي از جمله كساني هستند كه بر نقش فعاليت‌ يادگيرنده در جريان حل مساله بر دانش‌اندوزي تأكيد داشته‌اند بنا به گفته كيلپا تريك، يادگيري در آموزشگاه بايد هدفمند باشد نه التزاعي و يادگيري هدفمند از راه وا داشتني دانش‌آموزان كه انجام پروژه‌هاي مورد علاقه و انتخاب خودشان بوده بهتر امكان‌پذير است.

شكل‌گيري رياضي با درگير نمودن دانش‌آموز با مسأله: وقتي يادگيرنده با موقعيتي روبه‌رو مي‌شود كه نمي‌تواند با استفاده از اطلاعات و مهارت‌هايي كه در آن لحظه در اختيار دارد به آن موقعيت سريعاً پاسخ درست بدهد يا وقتي كه يادگيرنده هدفي دارد و هنوز راه رسيدن به آن را نيافته است، مي‌گوييم با يك مساله رو‌به‌رو است. حل مسأله صرفاً دانستن اطلاعات، مفاهيم يا اصول و كنار هم قرار دادن آن‌ها نيست، بلكه يادگيرنده بايد راه‌هاي تازه تركيب دانش‌هاي قبلي به ويژه اعداد يا اصول قبلاً آموخته شده را كه به حل مسائل منجر مي‌شوند كشف كند. اگر چنين وضعيتي صورت گرفت مفاهيم در ذهن شكل مي‌گيرد.

موارد زير به درك مفاهيم رياضي كمك مي‌كند

1. لازم است تست‌هاي استاندارد در زمينه‌هاي سنجش توانايي ذهني كودكان تهيه شود و معلمان قبل از تدريس بتوانند توانايي هر دانش‌آموز را در يادگيري مطالب رياضي مانند مجموعه‌ها، عددها،‌ زمان، سرعت و... ارزيابي كرده و به دقت معين كنند.

2. دروس رياضي براساس توانايي‌هاي مختلف ذهن كودك كه در مراحل رشد فكري او ظهور مي‌كند و تقويت مي‌گردد برنامه‌ريزي شوند.

3. معلمان كلاس‌هاي مختلف مدارس ابتدايي با توجه به انتخاب روش‌هاي درسي طوري عمل كنند كه روش‌ انتخابي در تدريس با رشد فكري كودكان برابر تحقيقات پياژه مناسبت داشته باشد. مثلاً در مدارس ابتدايي كه اغلب كودكان در مرحله رشد تفكر عملي هستند بايد دانش‌آموزان با راهنمايي معلمان خود از اشيا و وسايل عيني بيشتر استفاده كنند. روش فعال به صورت روش آموزش گروهي و همچنين روش آموزش انفرادي در كلاس درس رياضي به كار برده مي‌شود.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹ساعت 11:57  توسط ابطحي  | 

نمونه سؤال رياضي پايه چهارم

نمونه سوالات پايه چهارم ابتدايي -    درس رياضي

  

عدد شش رقمي بنويسيد كه رقم صدگان آن ۵ ، صدگان هزا رآن  ۷  ودهگان آن ۳ ويكان هزا رش ۶ 

باشد . ...................        

          

    بزرگترين وكوچكترين عدد پنج رقمي كه با ارقا م ۲،۴، ۸ ،  ۵،  ۹مي توان نوشت بنويسيد وا ختلا ف

اين د و عد د رابد ست آوريد.

 

بارقم وبا حروف بنويسيد.   

   چهل ويك هزار و پنج .................       

      شش هزا رو شش....................      

   ۴۸۷۳۱۰ ..............................................           

      ۱۰۳۵۸ ................................................                         

 براي عبارت زير يك مساله بنويسيد و آن را حل كنيد.

 = (۱۵۲+۸۴)-۲۸۹    

 

 

يك  شكل بكشيد وزاويه راست ، زاويه باز را مشخص  كنيد.            

                                                                       

 

 

پا ره خطي به طول ۴ سا نتيمتررسم كنيد وعمود منصف آن را رسم كنيد .   

 

                       

 

ذوزنقه اي رسم كنيد كه طول دو خط موا زي آ ن ۳ و۲ سا نتيمتر با شد .      

 

                  

 

جملا ت زير را كامل كنيد.

الف- نيم خطي كه زا ويه را به دو قسمت مسا وي تقسيم  كند........................ مي گو ييم .

ب-د و خط كه زا ويه بين آنها راست با شد دو خط .......................مي گو ييم .

حا صل عمليا ت زير را بد ست آوريد .

 

 

 ۳۶۹۴۱

۲۴۸۵۲  +

   ...................

 

            ۸۲۶۷

            ۲۴*

          ....................

 

                    ۹۶۸۶۷

                    ۱۲۵۹۵ -

                   .................

                

يك ماشين در هر سا عت  ۶۰۰     ورق بزرگ كه هر ورق    ۱۵    صفحه كتا ب ا ست چا پ مي كند . اين

 ما شين د ر ۱۰   سا عت چند صفحه كتا ب چا پ مي كند؟

 

موفق باشيد.

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 21:23  توسط ابطحي  | 

پاسخنامه آزمون پيشرفت تحصيلي پايه چهارم

د

ج

ب

الف

رديف

د

ج

ب

الف

رديف

د

ج

ب

الف

21

د

ج

ب

الف

1

د

ج

ب

الف

22

د

ج

ب

الف

2

د

ج

ب

الف

23

د

ج

ب

الف

3

د

ج

ب

الف

 

24

د

ج

ب

الف

4

د

ج

ب

الف

25

د

ج

ب

الف

5

د

ج

ب

الف

26

د

ج

ب

الف

6

د

ج

ب

الف

27

د

ج

ب

الف

7

د

ج

ب

الف

28

د

ج

ب

الف

8

د

ج

ب

الف

29

د

ج

ب

الف

9

د

ج

ب

الف

30

د

ج

ب

الف

10

د

ج

ب

الف

31

د

ج

ب

الف

11

 

ج

ب

الف

32

د

ج

ب

الف

12

د

ج

ب

الف

33

د

ج

ب

الف

13

د

ج

ب

الف

34

د

ج

ب

الف

14

د

ج

ب

الف

35

د

ج

ب

الف

15

د

ج

ب

الف

36

د

ج

ب

الف

16

د

ج

ب

الف

37

د

ج

ب

الف

17

د

ج

ب

الف

38

د

ج

ب

الف

18

د

ج

ب

الف

39

د

ج

ب

الف

19

د

ج

ب

الف

40

د

ج

ب

الف

20

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم دی ۱۳۸۸ساعت 13:53  توسط ابطحي  | 

بسمه تعالی

سازمان آموزش و پرورش استان یزد

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه چهارم (مرحله اول )

 زمان برگزاری :  ساعت 8/5صبح روز سه شنبه 1/10/88          تعداد سؤال :40         تعداد صفحه:  4        زمان پاسخگویی :70  دقیقه

 تاریخ و مدنی

1) مهمترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

        الف ) ساختن مسکن             ب) ارتباط با دیگران              ج) فراهم کردن غذا          د) حمله ی حیوانات

2) چه عاملی باعث شد تا انسان ها برای خود خانه بسازند و در یک جا ساکن شوند؟

    الف ) اهلی کردن حیوانات           ب) رواج کشاورزی                ج) کشف آتش                 د)  ساختن ابزار

3) کدام پیامبر از طرف خدا مأموریت یافت تا خانه ی کعبه را از نو بسازد؟

    الف)حضرت ابراهیم(ع)          ب) حضرت محمد(ص)              ج) حضرت عیسی(ع)         د) حضرت موسی(ع)

4)چه عاملی باعث اختراع خط شد؟

    الف)  بر قراری قانون برای اداره ی شهر ها                 ب) رسیدگی به کار مالیات      

    ج)  مبادله ی کالا به کالا                                           د) نیاز به ارتباط با دیگران

5) اگر در منزل هرچیزی را در جای معیّنی قرار دهیم نشانه ی چیست؟

   الف)  عادت            ب)  کمک به پدر و مادر               ج) دقّت                د) نظم   

6)بهترین راهنمای دانش آموزان در مدرسه کیست؟

   الف)  مدیر             ب) معلّم                 ج) ناظم             د) مربّی پرورشی

7) دین اسلام به .................. اهمیت زیادی داده است .

الف ) مدرسه                  ب) خانواده                 ج) مسجد         د) روستا

جغرافیا

8)در جغرافیا به شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد چه می گویند؟

   الف)  کره جغرافیایی          ب) قطب نما                  ج) نقشه                  د) فیلم  

9) به پستی ها و بلندی های زمین .................. می گویند.

     الف) کوهپایه          ب) دشت            ج) رشته کوه           د) ناهمواری

10) رشته کوه زاگرس در کدام قسمت ایران قرار دارد؟

    الف)  شمال        ب) جنوب و جنوب شرقی         ج) غرب و جنوب غربی             د)  شمال شرقی                      

11) به کمک .......... معنای رنگ ها و علامت ها یی را که در نقشه به کار رفته است ،می فهمیم.

    الف)  قطب نما             ب)راهنمای نقشه               ج) جهت های فرعی              د)  جهت های اصلی   

   12)بین شمال و غرب چه جهت فرعی قرار گرفته است؟

   الف) شمال شرقی      ب) جنوب شرقی                       ج) شمال غربی                       د) جنوب غربی

13) کدام قلّه در رشته کوه البرز قرار دارد؟

   الف) زردکوه            ب) علم کوه           ج) دنا               د) سبلان 

فارسی       

14)در کدام یک از عبارت های زیر منادا به کار رفته است؟

   الف) خدا از همه داناتر است.                 ب)  خداوندا دلم را شاد گردان                

    ج)خدا را یاد کن تا می توانی                   د)  من خدا را از همه مهربان تر یافتم .

15)کدام مورد با بقیه فرق دارد؟

   الف) درگاه                 ب) سحر گاه         ج) شامگاه             د) صبحگاه                         

16)در کدام جمله کلمه ی «گرفت» به معنای پوشیده شدن است؟

    الف)  علی توپ را گرفت.              ب) لوله ی آب گرفت.

    ج) خورشید گرفت.                        د) دلم گرفت.

17)به کدام یک از کلمه های زیر می توان نشانه ی «ترین » اضافه کرد؟

   الف)  بخشیده               ب) بزرگوار                 ج) نوشته                 د) آدم برفی

18)هم معنی کلمه ی «شیوه » کدام است؟

    الف)  گوشه             ب) دانش                ج)  فعّال                 د) روش                

19) کدام عبارت یک جمله  نیست؟

    الف) خود را از بازی کنار کشید.               ب)  روز جهانی کودک، چه روز زیبایی است!         

    ج) هنگام حوادث بزرگی مانند سیل و زلزله                د) آمدم 

20) جمع کدام یک از کلمه های زیر درست نوشته شده است؟

    الف) ولی :اوایل            ب) فکر : افکار              ج) مدرسه : مدرّس      د) عمل : علوم

 

علوم تجربی

21)فرضیه ای که از راههای مختلف درست در آید ............. نامیده می شود.

   الف)  تفسیر                  ب)   پیش بینی                ج) نظریه                  د) طبقه بندی

22)کدام سلول وظیفه ی انتقال پیام را در بدن به عهده دارد؟

    الف) عصب             ب) روده               ج) استخوان            د) ماهیچه

23)یک سلول پس از سه بار تقسیم شدن به چند سلول تبدیل می شود؟

   الف) 6 سلول            ب) 8 سلول             ج) 4 سلول                د) 3 سلول                 

24)عمل غذا سازی در کدام قسمت گیاه انجام می شود؟

    الف)  برگ                ب)  ریشه             ج) ساقه                    د)  میوه

25) کدام یک از جانوران زیر جزء «خار تنان » می باشد؟

     الف) عروس در یایی         ب) هشت پا               ج) ستاره در یایی               د) حلزون

26)کدام گیاه استفاده ی غذایی ،رنگرزی و صنعتی دارد؟

  الف) حنا           ب)زیتون                ج) گردو                  د) بلوط

27)فراوان ترین بند پایان کدامند؟

   الف ) عنکبوت ها            ب) خرچنگ ها                 ج) هزار پا                   د) حشرات               

28)بهترین زمان سم پاشی برای از بین بردن آفت ها چه مر حله ای است؟

  الف)حشره بالغ            ب) تخم                 ج) نوزاد کرمی شکل                د) پیله

29) کدام یک از کرم ها برای زمین های کشاورزی مفیدند؟

     الف) کرم کدو                ب) کرم خاکی                 ج) کرم آسکاریس                   د) کرمک

30)دیروز دوستان علی به عیادت او آمدند . آن ها یک دسته گل قشنگ برای او هدیه آوردند .علی امروز این دسته گل را روی صندلی اتاق ،جلوی پنجره دید که پژ مرده شده بود .  به نظر شما چرا این گل ها پژ مرده شده است؟

    الف) نرسیدن نور آفتاب به گل ها                 ب) نرسیدن هوا به گل ها

     ج) نرسیدن آب به گل ها                      د) جدا شدن گل ها از محیط باغ  .

   ریاضی

31 )پاسخ عبارت مقابل کدام است؟                                   ? = (69+147 )- 275

      الف)  216                     ب) 59                     ج) 57                           د) 128   

32)اگر اندازه ی ضلع های  زاویه بیشتر شود ، اندازه ی زاویه :

     الف)  کوچک تر می شود        ب)  بزرگ تر می شود     ج) تغییری نمی کند        د)  زاویه باز تر می شود

33)در شکل زیر چند پاره خط می بینید؟

    الف)  4 پاره خط                ب)  5 پاره خط                

   ج)  10 پاره خط                  د)  7 پاره خط                                   

34 )کدام یک از تساوی های زیر مربوط به شکل روبرومی باشد؟                                         ôôôô  ÅÅ

     الف) (4×2)×3                   ب) (4+2)+3                                              ôôôô   ÅÅ

     ج) (4+2)×3                     د) (3×4)×2                                                 ôôôô   ÅÅ                                                                                                     

35)در شکل زیر اگر خط (م د) عمود منصف باشد و اندازه ی پاره خط (ن س) 4 سانتی متر باشد  اندازه ی پاره خط (ن و) چند سانتی متراست؟                                                                                                                                                              

    الف)  6 سانتی متر           ب) 8 سانتی متر                                     

   ج) 4 سانتی متر         د) 12سانتیمتر                                                                                                                                                                

36) در داخل مربع چه عددی قرار دهیم تا تساوی برقرار شود؟      

                      (4× o )+ (4×200) = 4×( 50+ 200)

    الف) 200             ب) 4               ج) 250               د)50

37)صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود 340 متر طی می کند. در 45 ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

    الف)  51300متر             ب) 15300                ج) 7500متر              د) 13500

38) عدد« سه میلیاردو سی میلیون و سیزده »  کدام است؟

    الف) 3300000013            ب) 303000013         ج) 3030000013        د)330000013

39) علي 19 سال دارد و اختلاف سنّ او با برادر كوچكترش 3 سال است . مجموع سنّ علي و برادرش چند سال است ؟

  الف) 41 سال                   ب)  32  سال               ج) 35 سال                  د)  22 سال      

 40) دو خط که زاویه ی بین آن ها قائمه باشد ،دو خط ................ نامیده می شود.

    الف)  موازی               ب) متقاطع               ج) عمود بر هم             د) مساوی   

                    

         

«   موفقیت شما آرزوی قلبی ماست»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم دی ۱۳۸۸ساعت 13:37  توسط ابطحي  | 

سوال علوم

 

نمونه سوال علوم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:12  توسط ابطحي  | 

نمونه سوال فارسی

به نام خدا

سوالات امتحان فارسی کلاس چهارم

 

1- با کلمات زیر جمله بسازید.5/1

آغوش: ......................................................................................................................................

غمناک: .....................................................................................................................................

مونس: .......................................................................................................................................

 

2- مخالف کلمه های زیر را بنویسید.1

خروج (                    )           درون (                  )               قطع (               )             نزدیک (                  )

 

3- هم معنی کلمات زیر را بنویسید.1

فعّال (                )               ابداع (                     )             به تدریج (                   )         شیوه (                  )

 

4- برای هر یک از کلمات زیر یک کلمه ی هم خانواده بنویسید.1

منتظر(                   )              معلّم(                  )            اجتماع(                    )            معامله(                      )

 

5- یک جمله بنویس که در آن منادا وجود داشته باشدوزیر منادا یک خط بکش.1

.......................................................................................................................

 

6- از سرگذشت جبّارباغچه بان چه درسی می توان گرفت؟ 2 ..............................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

7- با ذکر یک مثال قافیه را تعریف کنید.5/1

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

8- کلمات زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتب کن.5/2

صلح ، تصویب ، استقلال ، بهره مند ، شرط ، روابط ، نظر ، صدمه ، معروف ، یونیسف

............................................................................................................................................................

 

9- جمع کلمات زیر را بنویسید.1

طفل(                       )             معدن(                  )              ولی(                    )         مدرسه(                    )

 

10- پیام کلی دو بیت زیر چیست؟2

           بنی آدم اعضای  یک   پیکرند                                   که در آفرینش زیک گوهرند

           چو عضوی به دردآوردروزگار                                   دگر  عضوها را   نماند  قرار

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

11- زیر کلمه ای که باکلمه های دیگر ارتباط ندارد،خط بکشید.1

زلزله – گردباد – جنگ – سیل               

                               

12- برای هر یک از کلمات زیر دو صفت بنویس.1

شب (                 ) (                    )                                          مدرسه(                   ) (                    )

 

13- دو کنایه همراه با معنی آن ها بنویس . 2

...............................................................................................................................................................................

 

 

14 – نوشته ی زیر را در دو سطر ادامه بده .5/1

قطره ی آب از آسمان پایین آمد ، ناگهان دید .............................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

 

 

موفق و پیروز باشید

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۸ساعت 8:12  توسط ابطحي  | 

نمونه سؤال انشا پايه چهارم آذر ماه 88

شرح سؤال

1)به جاي كلمه داخل پرانتز كلمه‌هاي مناسب ديگري بنويسيد. 1

جهان پهلوان تختي با تلاش بسيار حريف خود را شكست داد و به (هدف) ................ خود رسيد.

در سال جديد همه ي معلّمان و دانش آموزان (فعّال)................ هستند .

 2) با كلمات زير جمله بسازيد. 1

احساس : .......................................................................................................................................................

غم انگيز:  ...........................................................................................................................................

3) به متن زير دو سطر اضافه كنيد.5/1

همه ي بچّه ها در روز جشن شاد و حوشحال بودندامّا ناگهان .............................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

                                                    

4)دربارة تصويرزير دو سطر مطلب بنويسيد.5/1

                                                      

5)دو سطر درباره‌ي جبّار باغچه بان بنويسيد و از كلمه هاي زير در نوشته ‌ي خود استفاده كنيد.2

 ( اعتماد به نفس – پشتكار- خدمت به مردم- كودكان كر و لال )

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

6) مفهوم كنايه هاو ضرب المثل هاي  زير را بنويسيد.2

دم به تله ندادن كنايه از .............................................................................................  است.

سر به سر كسي گذاشتن  يعني.............................................................................................

7)جمع كلمات زير را بنويسيد.1

طفل: ...............            فكر: .....................      ولي : ................        مدرسه : ..................

 

8) از سه موضوع زير يكي را انتخاب نموده و دربارة آن انشايي بنويسيد.10

1ـ نامه‌اي دلخواه به دوست خود بنويسيد. (در نامه قواعد نامه‌نويسي را رعايت كنيد)

                        2- در مورد راههاي كمك به دوستان و آشنايان خود انشايي بنويسيد.                  

                          3- با توجه به اين شعر انشايي بنويسيد:

                                بني آدم اعضاي يك پيكرند             كه در آفرينش زيك گوهرند                                                 چو عضوي به درد آورد روزگار               دگر عضوها را نماند قرار 

              موضوع انتخابي:   ....................................................................................

                                 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 13:8  توسط ابطحي  | 

سؤال رياضي پايه چهارم آبان ماه

                                                 به نام خداوند جان و خرد         ارزيابي درس رياضي پايه چهارم آبان ماه

رديف

شرح سؤال

بارم

1

بزرگ ترين و كوچكترين عدد  5  ر قمي را بنويسيد كه رقم هاي آن تكراري نباشد.

بزرگ ترين :.............................                               كوچكترين:  ...............................

1

2

عدد روبرو را بخوانيد و بنويسيد .سپس به سؤالات زير پاسخ دهيد. ...................................... 400608

كدام رقم داراي بيشترين ارزش مكاني است؟..........

ارزش مكاني رقم 6 چيست؟  ...............................  

1

3

مجتبي در روز شنبه 4560 متر و در روز يكشنبه 6798  متر و در روز دوشنبه 7882 متر دويده است.

الف:مجتبي در كدام روز مسافت كمتري را دويده است؟....................

ب: مجتبي در كدام روز مسافت كمتري را دويده است؟.....................

ج:مجتبي در اين سه روز چند متر دويده است؟.......................

5/1

4

ميلاد از فروشگاهي 3 دفترچه 175 توماني و 15 مداد 80 توماني خريد و يك اسكناس 2000 توماني به فروشنده داد.

فروشنده چند تومان بايد به حسين پس بدهد؟

 

2

5

براي هر يك از شكل هاي مقابل يك عبارت ضرب بنويسيد.

     **    **   **  **                          *** ***  *    

     **    **   **  **                           *** ***  *

      **    **   **  **                          *** ***  *                          

2

6

براي عبارت مقابل يك مسأله بنويسيد و حاصل آن را به دست آوريد 

                                                                                                    =7500-(450-9800)

 

1

7

حاصل تقسيم هاي زير را بنويسيد.           =7÷7                  =9÷72                      =8÷64                           =1÷9                   =6÷ 54           =4÷ 36                      

5/1

8

حاصل ضرب هاي زير را بنويسيد.                                                     =600×499                             =675×300                     =7×95                                 =700×800

 

2

9

محصول يك  كشاورز شيرازي  2345 كيلو گرم گندم درجه يك و 3000 كيلو گرم گندم  درجه دو بوده است.اگر اين كشاورز گندم درجه يك خود را از قرار كيلويي 200 تومان و گندم درجه دو خود را كيلويي 175 تومان فروخته باشد درآمد اين كشاورز چند تومان بوده است؟

 

 

 

5/1

10

با وسيله ي مناسب يك زاويه راست بكشيد سپس با استفاده از پرگار و خط كش نيمساز آن را رسم كنيد.

 

 

1

11

با توجه به شكل مقابل ،زاويه هاي باز و تند و راست را  مشخص كنيد.

 (د ر م)  ........................            (س ر د) .......................                

(س ر م ) .....................             (د ر ب ).......................

1

12

با توجه به شكل مقابل 2 نيم خط و 2 پاره خط را مشخص كنيد.

نيم خط:

پاره خط:

1

13

در يك كارخانه ، استكان هاي ساخته شده را در جعبه هاي 6 تايي قرار مي دهند.  براي بسته بندي 42 استكان چند جعبه از اين نوع لازم است؟

 

75/

14

جملات زير را كامل كنيد.

براي كشيدن زاويه راست از ..................  استفاده مي كنيم.

زاويه راست از زاويه تند .....................  است.

زاويه باز از زاويه راست ....................  است.

75/

15

كاميوني بايد 12500 كيلو گرم بار را جابجا كند.اين كاميون در نوبت اول 5200 كيلو گرم و در نوبت دوم 3750 كيلوگرم از بارها را جابجا كرد.چندكيلو از بارها هنوز باقي مانده است؟(از 2 روش )

 

 

 

 

2

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:35  توسط ابطحي  | 

نمونه سؤال درس تاريخ و مدني آذرماه

                                      سؤالات درس تاريخ

 

1

 

جملات زير را كامل كنيد.

مهمترين مشکل انسان نخستين  ............................بود.

   در ابتدا آتش در اٍثر ........... و ............  به وجود آمد.

  انسان با حيواناتی مانند ......... و ...........  و............ به دامپروری پرداخت. 

  انسان ها با رواج ................ در يک جا ساكن شدند.      

 مهمترين کشف انسان نخستين کشف ............... بود.                             

 اولين شهر ها در کنار رودهای ........و............ و ......... و ..........به وجود آمدند.  

     دشمنان حضرت نوح ..................و ......................... بودند.         

به فرمان روايان مصر ........... مي گفتند.                                                                                                      حضرت ابراهيم در ............. به دنيا آمد و با کمک  .......................... خانه ی کعبه را از نو ساخت.

25/4

 

2

جملات صحيح و غلط را مشخص کنيد:

حضرت موسی در بين النهرين به دنيا آمد.                       صحيح                           غلط

پادشاه ستمگر بابل نمرود نام داشت .                               صحيح                            غلط

اولين دانه هايی که انسان کاشت گندم و جو بود .          صحيح                            غلط

75/

 

3

نخستين روستاها چگونه به وجود آمدند؟

 

1

 

4

مبادله ی کالا به کالا يعنی چه ؟(همراه با مثال )

1

 

5

دشمنان حضرت نوح چگونه از بين رفتند؟1

1

 

6

بين النهرين به چه سرزمينی گفته می شود؟

1

 

7

چه چيزی باعث اختراع خط شد؟

 

1

 

8

انسان ها چگونه فن کشاورزی را ياد گرفتند؟

 

1

 

 

9

 انسان نخستين چگونه غذای خود را به دست می آورد؟      

                                                                                      

1

 

 

10

. انسان نخستين چه استفاده هايی از آتش می کرد؟

 

75/

 

سؤالات درس مدني

 

1

جملات زير را کامل کنيد:                        

 الف-مدرسه محل تعليم و ...............  است. 

  ب-  دومين جامعه ای که ما در آن زندگی می کنيم ........................ است.

5/

 

2

در مدرسه چه کسانی برای تعليم و تربيت ما تلاش می کنند؟(4 مورد)

 

1

 

3

به چه خانواده هايی  پر جمعيت می گوييم؟

 

5/

 

4

خانواده چگونه تشکيل می شود؟

 

5/

 

5

سه نمونه از مشکلاتی که يک خانواده پرجمعيت با آن روبروست بنويسيد.

 

5/1

 

6

چرا دين اسلام به خانواده اهميت زيادی داده است؟

 

1

 

7

 

روز جمعه مخصوص چه کارهايی است؟

 

75/

 

 

8

معنای نظم چيست؟

 

5/1

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آذر ۱۳۸۸ساعت 13:2  توسط ابطحي  | 

به نام آنكه هستي نام ازو يافت    فلك جنبش زمين آرام ازو يافت

با سلام خدمت همكاران محترم

وبلاگي كه پيش روي شماست با هدف افزايش توانمندي هاي همكاران گرامي و تبادل تجربه اين عزيزان طراحي گرديده است وهمكاران گرامي امكان دانلود كليه مطالب تهيه شده توسط سرگروه آموزشي پايه دوم ابتدايي شهرستان ابركوه از طريق اين وبلاگ خواهند داشت.اميد آن داريم كه روشن گران چراغ دانش،با ارايه نظرات مفيد خود ،راهگشاي ما در دستيابي به اهدافمان باشند.

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۸۸ساعت 13:55  توسط ابطحي  |