گروه آموزشی پایه چهارم ابتدایی ابرکوه

فعالیت های گروه آموزشی پایه چهارم ابتدایی ابرکوه

بودجه بندي كتب پايه چهارم

بودجه بندی پیشنهادی کتب پایه ی چهارم ابتدایی

         ماه

 

نام درس

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

هدیه های آسمان

11-2

17-12

25-18

35-26

51-36

61-52

69-62

79-70

قرآن

14-1

34-15

51-35

70-52

90-71

115-91

127-116

137-128

فارسی

30-1

64-31

86-65

102-87

136-103

152-137

168-153

180-169

جغرافیا

10-2

22-11

31-23

43-32

50-44

55-51

61-56

67-62

تاریخ

77-70

80-78

85-81

88-86

94-89

99-95

103-100

106-104

مدنی

110-108

113-111

116-114

119-117

122-120

127-123

130-128

133-131

ریاضی

30-1

60-31

90-61

105-91

135-106

165-136

175-166

186-176

علوم

15-1

30-16

45-31

53-46

73-54

88-74

97-89

104-98

 

 

 

 

 

 

گروه آموزشی پایه ی چهارم شهرستان ابرکوه

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ساعت 13:36  توسط ابطحي  |